1 września. 81. rocznica napaści Niemiec na Polskę (1.09.2020)

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś obchodzimy 81. rocznicę tych wydarzeń. We Wrocławiu uroczystości upamiętniające odbyły się na cmentarzu wojskowym. Kwiaty złożyli m.in. Paweł Hreniak – Poseł na Sejm RP, Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolnośląski, Grzegorz Macko – Wicewojewoda Dolnośląski. Sejmik Województwa reprezentowali radni Tytus Czartoryski i Damian Mrozek.

W popołudniowych uroczystościach pod postumentem „Miecze Piastowskie” w Jeleniej Górze Cieplicach uczestniczyli Krzysztof Mróz Senator RP i Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.