116 km dróg na Dolnym Śląsku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (17.04.2020)

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził zadania, które otrzymają wsparcie finansowe  ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Na terenie okręgu wrocławskiego rządowe wsparcie na inwestycje drogowe otrzymają gminy: Wińsko, Udanin, Żórawina, Siechnice, Miękinia, Dobroszyce, Wołów, Niechlów, Borów, Syców. Będą realizowane także inwestycje w drogi powiatowe w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, oławskim i górowskim.

Podczas konferencji Premier podkreślał, że wsparcie z FDS na lokalne drogi znacząco wesprze rozwój gospodarki. Dobre drogi to także większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy.
W sumie w całym województwie dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 156,5 mln zł:

  • 40,6 mln zł na zadania powiatowe,        
  • 115,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 101 zadań: 23 powiatowe i 78 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 116 kilometrów dróg: 48 km powiatowych i 68 km gminnych.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:

  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe kryteria oceny są określane przez wojewodów w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Mat. inf. ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów