28. Posiedzenie Sejmu (15.04.2021)

Głosowania w bloku głosowań dotyczyły m.in:
➡️ ustawy o dowodach osobistych (wprowadzi nowy wzór dowodów z podpisem i odciskami palców);
➡️ ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (doprowadzi do likwidacji bramek na autostradach i swobodnego przejazdu);
➡️ ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
➡️ ustawy Prawo Energetyczne;
➡️ ustawy o ochronie zabytków,
➡️ ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
➡️ ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
➡️ ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
➡️ ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
➡️ powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.