Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć i chwała Poległym!

Komuniści zabili wielu z Żołnierzy Wyklętych, zagrzebali ich w miejscach często bez krzyża, bez jakiegokolwiek wskazania. Zabrali im życie, jednak nie zdołali zabrać im ducha i chwały. Póki pamięć o nich trwa w naszych sercach i głowach, Żołnierze Wyklęci żyją, żyją wśród nas jako bohaterowie, Ci którzy polegli za Ojczyznę. Nieśmy tę pamięć i prawdę o naszych dziejach wśród młodego pokolenia, przekazujmy ją swoim dzieciom, uczniom, wnukom, rozpalajmy ją w ich sercach. To piękna prawda o tym, że w naszym społeczeństwie zawsze byli ludzie, którzy stawiali wartości ponad wszystko, którzy dla Ojczyzny, honoru, wiary, gotowi byli poświęcić to, co największe – życie.