Czternasty samorząd w Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego.

Gmina Bogatynia to 14 samorząd, który przystąpił do programu profilaktyki raka jelita grubego.

Projekt stale się rozwija i zyskuje nowych partnerów na terenie całego Dolnego Śląska. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu przekazało już testy na krew utajoną w kale, które mieszkańcy będą mogli bezpłatnie odebrać w:➡️POZ Bogatynia ul.Wyczółkowskiego ➡️POZ Bogatynia ul.Pocztowa ➡️WOZ w Porajowie ➡️WOZ w Opolnie Zdrój ➡️WOZ w Działoszynie.

Przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu stworzyliśmy samorządowy program profilaktyki nowotworów jelita grubego. Do tej pory działania profilaktyczne prowadziliśmy we Wrocławiu z dobrym skutkiem dla jego mieszkańców, obecnie wychodzimy poza granice Wrocławia, aby zachęcić samorządowców z całego Dolnego Śląska do aktywnej działalności na rzecz profilaktyki. W czasach epidemii koronawirusa nie możemy zapominać o zagrożeniu jakie niosą inne choroby, zwłaszcza choroby nowotworowe.” – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Jeżeli wyniki testów okażą się pozytywne mieszkańcy zostaną skierowani na dalsze badania diagnostyczne, a w przypadku niepokojących oznak trafią na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.

Mieszkańcy gminy mogą odebrać bezpłatne testy z wyznaczonego przez gminę miejsca, a następnie wykonać badanie we własnym domu. Następnie pacjent zwraca próbkę wraz z wypełnioną ankietą, a gmina przekazuje testy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, gdzie próbki są poddane analizie.” mówi Andrzej Kredkowski Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.