Dobre wieści dla Dolnego Śląska! Więcej środków w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027

Dzisiaj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka oraz Waldemara Budy – Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy przekazali pozytywne wiadomości dla naszego województwa.

Dzięki skutecznym działaniom oraz konkretnym negocjacjom samorządowców oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, Dolny Śląsk może liczyć na znacznie większe wsparcie w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

Rzetelne i bez emocji negocjacje z Ministerstwem przynoszą pierwsze efekty. Widać, że najlepszym sposobem na rozwiązanie trudnych sytuacji jest merytoryczna rozmowa i dobra współpraca. Dzięki temu środki unijne popłyną szerokim strumieniem do naszego regionu.” komentuje Mirosława Stachowiak-Różecka, Poseł na Sejm RP.

„Wyjściowa propozycja alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska została zwiększona o 143 mln euro, co pozwoliło uzyskać podstawową kwotę alokacji środków w wysokości 1,013 mld euro. Nie jest to jeszcze kwota ostateczna, ponieważ celem jest wynegocjowanie dla naszego regionu kwoty 2,2 mld euro w nowej perspektywie na lata 2021-2027.”mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Negocjowany będzie kontrakt programowy, z którego będą mogły być sfinansowane takie inwestycje jak:

• Budowa nowego szpitala onkologicznego

• Zakup nowego taboru oraz rewitalizacja kolei

• Modernizacja dróg

• Wsparcie dla uzdrowisk

W konferencji prasowej udział wzięli: Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP, Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Marcin Gwóźdź, Jarosław Kresa – wicewojewoda dolnośląski