Dodatkowe środki finansowe na ochronę zabytków w naszym regionie (12.06.2020)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach II naboru do programu Ochrona zabytków. Również w naszym regionie, byłe województwo wrocławskie,  zabytki otrzymają takie wsparcie.

– Bierutów, mury obronne (XIV w): rewitalizacja odcinka murów obronnych  172 tys. zł

Wrocław, kościół pw. Michała Archanioła (XIX w.): prace budowlano-konserwatorskie elewacji południowej wieży południowo-zachodniej (kondygnacja IV) – etap IX – nakaz PINB 213 tys. zł

– Pasikurowice, kościół pw. Józefa Oblubieńca NMP(1335 r.):
prace remontowo-budowlane w celu powstrzymania destrukcyjnego oddziaływania wilgoci na budynek kościoła oraz remontem elewacji – etap II 48 tys. zł

– Sobótka, kościół (XIIw.): wymianie pokrycia dachowego na nowe 70 tys. zł

– Wrocław, zespół klasztorny Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (XVIII w.): remont elewacji zachodniej w wirydarzu w budynku 98 tys. zł  

Wrocław, kolegiata pw. w. Krzyża i pw. Bartłomieja (1288-1350): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące
północny fragment elewacji prezbiterium 2️42 tys. zł

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. (Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Zdj. Pixaby