Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej

W ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych przyznano 602 stypendia na rok szkolny 2020/2021.

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a jego przewidywany budżet wynosi aż 9 900 000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez 3 lata szkolne: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie: branżowych szkół I stopnia i II stopnia, techników oraz szkół policealnych dla młodzieży.

W latach 2020 – 2023 wsparcie stypendialne trafi łącznie do 1800 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W każdym roku szkolnym 600 uczniów otrzyma stypendium w kwocie 4 500,00 zł na okres jednego roku szkolnego. W tegorocznej edycji stypendia trafią do 602 uczniów z całego Dolnego Śląska: 202 z subregionu wrocławskiego, 170 z subregionu jeleniogórskiego, 109 z subregionu wałbrzyskiego, 121 z subregionu legnicko-głogowskiego.

„Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej.” – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.