DUDA 2020

Przez ostatnie ponad cztery lata była prowadzona w Polsce zupełnie inna polityka – ukierunkowana na wsparcie dla rodziny, na sprawy społeczne. Ale to była także polityka bardzo ambitna – bardzo ambitnych planów gospodarczych, inwestycyjnych, które w części zostały już zrealizowane, ale które są realizowane i zaplanowane – mówiła Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu w Sejmie 4 czerwca. Podkreślał także jak bardzo ważne jest, by dopełnić wszystkich obietnic, które zostały złożone. Aby to, co polskie, rozwijało się, by było coraz mocniejsze, by coraz mocniejsza była Polska.

Zachęcamy do przeczytania lub wysłuchania całego wystąpienia na stronie https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1077,wypowiedz-prezydenta-rp-w-sejmie.html