Grupa Zakupowa jednostek leczniczych Dolnego Śląska – podsumowanie drugiego etapu

Ponad 340 tysięcy oszczędności, 12 obsłużonych Jednostek Leczniczych, nawiązanie współpracy z 11 nowymi Uczestnikami Projektu – to rezultaty drugiego wspólnego zakupu w ramach Grupy Zakupowej działającej na Dolnym Śląsku.

We wrześniu 2020 r. samorząd województwa dolnośląskiego zainicjował  powołanie projektu pod nazwą „Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska”. Koordynacja tego przedsięwzięcia została powierzona Dolnośląskiemu Centrum Medycznemu DOLMED S.A. z Wrocławia.

W połowie stycznia 2021 r. odbyło się podsumowanie pilotażowego etapu projektu. Pierwsze zakupy wspólne dotyczyły środków ochrony osobistej takich jak: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, przyłbice, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne. Do pierwszych zakupów wspólnych przystąpiło aż 18 Podmiotów Leczniczych z całego Dolnego Śląska.

Pierwszy etap projektu przyniósł bardzo pozytywne rezultaty. Dzięki realizacji wspólnych zamówień udało się wypracować korzystne warunki z dostawcami i producentami, ale przede wszystkim osiągnęliśmy kwotę oszczędności, która niewątpliwie robi wrażenie. Wszystkie te korzyści umocniły nas w przekonaniu, że warto ten projekt kontynuować i pozyskiwać nowych partnerów, aby efekt był jeszcze bardziej zadowalający. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do współpracy wszystkie podmioty lecznicze  –  mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki wynegocjowaniu niższych cen w porównaniu do cen rynkowych, w pierwszym etapie projektu udało się osiągnąć oszczędności w wysokości prawie 400 tysięcy złotych brutto. Podmioty, które przystąpiły do Grupy Zakupowej uzyskały m.in.  bezpłatne dostawy oraz wydłużone terminy płatności nawet do 60 dni.

Mając na uwadze pozytywne efekty pierwszego etapu projektu, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z Zarządem DCM DOLMED S.A. zaprosili do współpracy wszystkie szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Dzięki temu Grupa Zakupowa uzyskała 11 nowych Uczestników Projektu. Obecnie w projekcie bierze udział 45 podmiotów z terenu całego Dolnego Śląska.

W zaledwie trzy tygodnie udało się przeprowadzić drugie postępowanie zakupowe na rzecz środków ochrony osobistej, w którym wzięło udział 12 Jednostek Leczniczych. Łączna wartość zamówienia wyniosła 637 434,90 zł brutto, a uzyskana oszczędność to aż 342 347,60 zł brutto.

 „Obecnie trwają przygotowania do III postępowania zakupowego na środki ochrony osobistej, a w międzyczasie przygotowujemy się do rozszerzenia zakresu nabywanych wspólnie produktów i usług. Ten etap projektu przewiduje zastosowanie pełnych procedur Nowej Ustawy PZP, do którego musimy się skrupulatnie przygotować”mówi Piotr Wiczkowski Prezes DCM Dolmed S.A.

Jeszcze w tym półroczu planowane jest uruchomienie pierwszych wspólnych przetargów.