Grupa Zakupowa Jednostek Leczniczych Dolnego Śląska przynosi zakładane rezultaty

Właśnie mija sześć miesięcy odkąd samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy
z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. uruchomił  projekt pn. „Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska”. Celem przedsięwzięcia jest realizacja wspólnych zamówień sektora ochrony zdrowia dla uzyskania korzystnych warunków zakupu, a przede wszystkim uzyskania oszczędności.

 

Jednostki Lecznicze wchodzące w skład Grupy Zakupowej od momentu uruchomienia projektu zrealizowały już wspólnie cztery postępowania zakupowe o łącznej wartości 4 500 000 złotych brutto. Kwota ta robi wrażenie biorąc pod uwagę, że zakupy obejmowały przede wszystkim środki ochrony osobistej, czyli artykuły niskokwotowe. Pierwsze zakupy dotyczyły głównie środków ochrony osobistej takich jak: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne,  związane z zabezpieczeniem personelu medycznego przed SARS-CoV-2. Dzięki konsolidacji zamówień udało się osiągnąć oszczędności w wysokości 1 500 000 złotych brutto, wydłużone terminy płatności oraz bezpłatne dostawy.

 

„Pierwsze zakupy wspólne w ramach Grupy Zakupowej przyniosły bardzo pozytywne rezultaty.  Jestem przekonany, że warto ten projekt kontynuować i udoskonalać, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć zakres produktów i usług nabywanych w ramach zakupów wspólnych. Obecnie w skład Grupy Zakupowej wchodzi już ponad 50 podmiotów z terenu całego Dolnego Śląska, ale w dalszym ciągu zapraszamy do współpracy nowych partnerów. Na system ochrony zdrowia patrzymy kompleksowo, dlatego nasza Grupa Zakupowa jest otwarta na różne podmioty, bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Do współpracy zapraszamy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze”  –  mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Kontynuacja projektu jest związana z rozszerzeniem zakresu produktów i usług, które mogą być nabywane wspólnie przez Jednostki Lecznicze, a co za tym idzie rozszerzeniem trybów udzielania zamówień o przepisy przewidziane w Prawie Zamówień Publicznych. Rozszerzony zakres współpracy będzie otwarty nie tylko dla Zamawiających publicznych, ale także dla Jednostek niepublicznych tj. niezobowiązanych do stosowania ustawy. Do tej pory zamówienia na środki ochrony indywidualnej były realizowane na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19.

 

„Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi Jednostkami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. Wśród Członków Grupy Zakupowej znajdziemy już między innymi 15 szpitali wojewódzkich; 7 szpitali powiatowych; duże pogotowia ratunkowe z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a także sanatoria i uzdrowiska. W ostatnich miesiącach ofertę realizacji wspólnych zamówień skierowaliśmy także do gminnych szpitali, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dzięki temu Grupa Zakupowa stale uzyskuje nowych zwolenników. ”mówi Piotr Wiczkowski Prezes DCM Dolmed S.A.

 

Oprócz dotychczas nabywanych wspólnie środków ochrony osobistej, w  ramach Grupy Zakupowej będzie można przystąpić do zakupów wspólnych na środki do dezynfekcji, bieliznę jednorazową, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy ogólnego zastosowania oraz inne, których lista jest na bieżąco rozszerzana zgodnie z potrzebami Członków Grupy. Asortyment może być rozszerzany na wniosek Uczestników projektu. Pierwsze postępowania na rozszerzony zakres asortymentu ruszają już od czerwca 2021r.