In vitro stanowisko

Kwestią, którą należy podkreślić na wstępie są prawne aspekty projektu uchwały o in vitro przedłożonego Radzie Miejskiej Wrocławia. Istnieją poważne wątpliwości prawne, co do treści projektu uchwały, gdyż jak wskazuje wykładania program opieki zdrowotnej może być opracowywany, wdrażany, realizowany i finansowany wyłącznie przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego:

„Prawidłowa wykładnia wskazanych przepisów ustawy, prowadzi do wniosku, iż gmina może realizować i finansować jedynie taki program polityki zdrowotnej, którego projekt opracowała i sporządziła na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6, a następnie tak sporządzony projekt programu polityki zdrowotnej przekazała do Agencji, w celu jego zaopiniowania. Sprzeczne z przepisami prawa byłoby więc „przyjęcie” przez samorząd Wrocławia do realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej, którego projekt został opracowany i przygotowany przez inny podmiot (zespół osób).”

„Opisane powyżej przepisy nie dają bowiem możliwości w zakresie delegowania tych uprawnień na podmiot zewnętrzny, a to na klub radnych. Co istotne, ów program powinien zostać opracowany na podstawie aktualnych, a nie historycznych danych.”

Perspektywa skupiona tylko i wyłącznie na walce ze skutkami niepłodności jest zbyt wąska. Do zdrowia Wrocławian należałaby podejść w sposób holistyczny. Bez wątpienia stan zdrowia mieszkańców ma wpływ na ich płodność. Władze miasta mają w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców bardzo duże możliwości, ale niekoniecznie z nich korzystają. Wrocław może w sposób istotny wpływać na stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Wrocław oraz na profilaktykę zdrowotną mieszkańców.

5 grudnia 2018 klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 30 poprawek do budżetu. Jedną z nich była dotacja na leczenie niepłodności mieszkanek Wrocławia w ramach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką przy ul. Weigla 10. Chodziło konkretnie o leczenie endometriozy – schorzenia dotykającego do 15% kobiet w wieku rozrodczym. Poprawka ta nie zyskała przychylności radnych pozostałych klubów. Możemy zatem powiedzieć, że kwestię leczenia bezpłodności ogranicza się tylko i wyłącznie do metody in vitro. Należy pamiętać, że stosowanie metody in vitro nie leczy samej niepłodności, a skuteczność tej metody jest ograniczona.

Nie do pominięcia  w dyskusji o finansowaniu metody in vitro jest jej aspekt etyczny. Sprzeciw  budzi zarówno poczęcie człowieka w warunkach laboratoryjnych, jak i los nadliczbowych zarodków.

Projekt uchwały dotyczący dofinansowania przez miasto zapłodnienia metodą in vitro nie jest standardowym projektem. W związku z tym, że dotyka on kwestii światopoglądowych radni miejscy klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosują na dzisiejszej sesji zgodnie z własnymi przekonaniami  i nie będzie zastosowana dyscyplina klubowa w sprawie finansowania przez miasto in vitro.