Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin

Aktywność poselska

  • Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu
  • Członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
  • Członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą
  • Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej
  • Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia
  • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
  • wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu
  • Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej
  • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i rozwoju przedsiebiorstw

Biuro Poselskie

Plac Solidarności 1/3/5 lok. 241
53-661 Wrocław
woj. Dolnośląskie
tel.kom. +48 793 716 109
e-mail: biuro.soin@gmail.com