Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak

Aktywność poselska

 • Członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw 
 • Członek Komisji Obrony Narodowej
 • Członek Podkomisji stałej do spraw struktury Sił Zbrojnych RP
 • Członek Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Elektromobilności
 • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Policji
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Biuro Poselskie

Plac Solidarności 1/3/5 lok. 423
53-661 Wrocław
woj. Dolnośląskie