Nowe inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Modernizacja kotłowni przyniesie oszczędności

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu została przeprowadzona modernizacja kotłowni węglowej na gazową, zasilaną propanem.  Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł z czego 2 mln zł szpital otrzymał w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa. Pozostałe środki to wkład własny szpitala.

 

Kończymy z reliktem przeszłości, jakim były opalane węglem ponad 60letnie kotły. Nowoczesna kotłownia gazowa jest rozwiązaniem, które zmniejszy ponoszone wydatki i zapewni stabilny dostęp do źródła ciepła. Ma ona również pozytywny wpływ na środowisko. Cała inwestycja zwróci się po dwóch latach mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

 

W ramach prac inwestycyjnych pomieszczenia kotłowni węglowej zostały przystosowane do kotłowni gazowej. Zamontowano dwa kotły gazowe o łącznej mocy 3 MW, opalane propanem, z możliwością przystosowania do opalania gazem LNG. Rozebrano konstrukcję hali opału i przystosowano podłoże do montażu zbiorników propanu i parownika. Wykonano niezbędne prace związane z instalacją elektryczną i automatyką kotłów. Zakupiono i zainstalowano UPS podtrzymujący zasilanie kotłów, sieci grzewczej i parownika w przypadku zaniku prądu.

 

Kotły były już bardzo wyeksploatowane, ulegały częstym awariom, a ich naprawa była bardzo kosztowna. W kotłowni węglowej zatrudnionych było 12 palaczy i zużywano ok. 1250 ton węgla rocznie. Prognozowane koszty utrzymania kotłowni węglowej w 2022 roku wynosiłyby ponad 2,7 mln zł. Dla porównania roczny koszt utrzymania kotłowni gazowej to ok. 1,3 mln zł, a do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba. Szacunkowo modernizacja kotłowni pozwoli uzyskać roczną oszczędność w wysokości ponad 1,3 mln zł.  Zwrot inwestycji nastąpi w ciągu 2 lat.

 

Zrealizowanie inwestycji energetycznej polegającej na zmianie nośnika energii z węgla kamiennego na gaz propan jest bardzo ważnym działaniem umożliwiającym dalsze funkcjonowanie szpitala w Lubiążu. Dzięki wsparciu finansowym inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 mln złotych udało się z sukcesem zakończyć zmodernizowanie kotłowni szpitala. Przejście szpitala z energii węgla kamiennego na gaz propan pozwoli szpitalowi osiągnąć kwotę oszczędności w wysokości 1 340 000 zł rocznie. Dzięki temu zwrot inwestycji nastąpi po 2 latach jej działania oraz spowoduje bardziej ekologiczne oddziaływanie na środowisko mieszkańców Gminy Wołówmówi Jacek Kacalak Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

 

Dodatkowe środki z Ministerstwa Zdrowia

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu uzyskał środki w wysokości 4 750 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania C0VID-19 Ministerstwa Zdrowia na wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej.

 

Szpital wykorzystał te środki na remont jedynego w kraju, młodzieżowego oddziału sądowego dla osób uzależnionych. W wyremontowanym budynku zostanie utworzony oddział buforowy, który będzie wykorzystywany na potrzeby kwarantanny i izolacji w związku z COVID 19. Inwestycja jest obecnie realizowana i trwają prace remontowe. Kwotę 4 000 000 zł przeznaczono na remont oddziału i 750 000 zł na jego wyposażenie. Koniec inwestycji przewidziany jest na koniec 2022 roku.