Nowy OIOM w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego zakończyły się prace remontowe polegające na przebudowie oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM). Projekt mógł być zrealizowany dzięki środkom finansowym przekazanym przez samorząd województwa w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”  w kwocie 8 mln 188 tys. złotych.

Remont oddziału intensywnej opieki medycznej w szpitalu przy ul. Koszarowej rozpoczął się w październiku 2020 r. Inwestycja została zrealizowana w szybkim tempie, bowiem dzisiaj widzimy już jej efekty. W porównaniu do „starego” OIOM-u, w nowym została podwojona powierzchnia użytkowa oraz liczba łóżek, która wzrosła z 7 do 13. Oddział intensywnej opieki dysponuje teraz trzynastoma w pełni wyposażonymi stanowiskami respiratorowymi. Dotychczas na OIOM-ie jednocześnie mogło przebywać siedmiu pacjentów, natomiast po zrealizowaniu inwestycji, może ich być trzynastu. 

Odział intensywnej opieki medycznej składa się z dwóch izolatek dwuosobowych, jednej 

jednoosobowej i dwóch sal czteroosobowych. Wszystko jest izolowane oddechowo i posiada własne układy wentylacyjne. Dzięki temu na OIOM-ie mogą przebywać jednocześnie zarówno pacjenci chorzy na CoVid-19, jak i ci niezakażeni.

Zmodernizowany oddział intensywnej opieki to duże wzmocnienie systemu ochrony zdrowia na terenie Wrocławia. Nabiera to szczególnego znaczenia przy obserwowanych wzrostach nowych przypadków COVID-19. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, oddzielnym systemom wentylacji, na nowym OIOM-ie mogą przebywać równolegle pacjenci covidowi i z innymi chorobami. To duży atut nowej infrastruktury w obecnej sytuacji.”komentuje Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na OIOM-ie pojawił się także nowy sprzęt najnowszej generacji: respiratory, kardiomonitory, kolumny, mosty, urządzenia do dializoterapii oraz inne urządzenia monitorujące stan pacjenta jak np. łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi, zmiennociśnieniowe z wbudowanymi wagami. Wartość nowego wyposażenia to około 3 mln złotych.