Nowy Szpital Onkologiczny powstanie przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (14.05.2020)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Samorządowi Województwa Dolnośląskiego działek o wartości ponad 18 milionów złotych, z przeznaczeniem pod budowę Nowego Szpitala Onkologicznego. To obszar o powierzchni 22 ha, na którym poza szpitalem powstanie m.in.: parking dla 1.800 pojazdów,  teren zieleni i rekreacji dla pacjentów.

Nowy Szpital zlokalizowany będzie przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu, przy zbiegu ulicy Kosmonautów i Trasy Stabłowickiej. Taka lokalizacja zapewnia dobre skomunikowanie zarówno z miastem, jak i z województwem dolnośląskim dzięki możliwości dojazdu z trzech stron i bliskości Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Ta inwestycja to niezwykle ważny projekt dla naszego regionu. Chcę zapewnić Zarząd Województwa oraz przede wszystkim mieszkańców Dolnego Śląska o swoim zaangażowaniu oraz podejmowanych  działaniach na szczeblu rządowym, tak by projekt stał się rzeczywistością. Ta inwestycja to również jedno z założeń umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości z Bezpartyjnymi Samorządowcami zawartej w ramach współpracy w Sejmiku Województwa –  podkreśla Poseł na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka. Nowy szpital to olbrzymia inwestycja, która będzie kosztowała 700 milionów złotych. Inwestycja, która wymaga profesjonalnego przygotowania i wielkiej precyzji podejmowanych decyzji. Decyzja Ministra o przekazaniu gruntów otwiera przed nami kolejny etap, jakim jest możliwość ubiegania się o wsparcie krajowe. Trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy, by Rząd współuczestniczył w finansowaniu. Po przejęciu gruntu jesteśmy gotowi do złożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który zakłada współfinansowanie inwestycji przez samorząd województwa i  budżet Państwa. Wieloletni Program Inwestycyjny mamy już przygotowany, ostatnim brakującym załącznikiem było posiadanie nieruchomością i właśnie ją otrzymujemymówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu jest jednym z priorytetów dla Samorządu Województwa w trwającej kadencji. Będzie to szpital, gdzie profesjonalną pomoc znajdą mieszkańcy całego regionu. Odpowie na rozwój medycyny i nowoczesnych technologii. Będzie jednostką na miarę XXI wieku – nowoczesną, oferującą kompleksowe leczenie, dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i indywidualnie dobranej terapii. Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia. Szpital pomieści  701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów.

Dziś podczas konferencji oficjalnie przekazano mieszkańcom województwa tę ważną dla regionu informację. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Mirosława Stachowiak – Różecka, Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Mirosław Kulesza.