Odszedł Profesor Jan Waszkiewicz (29.03.2021)

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji w latach 1998-2002, Pierwszy Marszałek Województwa Dolnośląskiego, współtwórca pierwszych organów dolnośląskiego Samorządu Województwa, organizator Urzędu Marszałkowskiego, a także współautor pierwszych strategii Regionu, stał się prawdziwym symbolem historii Samorządu Województwa Dolnego Śląska. Jego działania zostały docenione Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.