Odznaczenia Państwowe dla mieszkańców Dolnego Śląska (8.06.2020)

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek odebrał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznany przez Prezydenta RP za szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

W imieniu Prezydenta RP medal uroczyście wręczyli Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i II Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek jest Wiceprzewodniczącym Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Aktywnie pracuje w komisjach: Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa; Współpracy Zagranicznej; Kultury, Nauki i Edukacji; Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim jako doradca Wojewody ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi.

Wśród odznaczonych mieszkańców naszego regionu znaleźli się m. in.: krwiodawcy, samorządowcy, działacze lokalni, artyści ludowi, osoby zasłużone w działalności charytatywnej oraz w propagowaniu tożsamości regionalnej i ochrony środowiska. W trakcie uroczystości wręczono: 3 Srebrne Krzyże Zasługi, 15 Brązowych Krzyży Zasługi, 5 Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medal za Długoletnią Służbę i 2 odznaki resortowe.