powiat milicki

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Jolanta Szczuraszek
tel.kom: +48 693 104 636
e-mail: szczuraszek.jolanta@op.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Stanisław Babiarz

Skarbnik Komitetu Terenowego – Marzanna Łabaczuk

Członek Zarządu – Janusz Łabuda

Członek Zarządu – Leszek Szatkowski