powiat oleśnicki

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Zygmunt Skiba
tel.kom: +48 668 381 046
e-mail: zskiba@hot.home.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Alojzy Kulig

Skarbnik Komitetu Terenowego – Zdzisława Jakimiec

Wiceprzewodniczący Zarządu – Krzysztof Sycianko

Członek Zarządu – Jarosław Woźniak