powiat wołowski

Pełnomocnik – Adrian Wawrzyniak

Sekretarz Komitetu Terenowego – Marek Cukrowski

Skarbnik Komitetu Terenowego – Łukasz Ciołek