powiat Wrocławia

POWIAT

Przewodniczący Zarządu – Robert Pieńkowski
tel.kom: +48608587316
e-mail: pienkowski.robert@wp.pl

Sekretarz – Łukasz Olbert
tel.kom: +48607313311
e-mail: lukasz.olbert@wp.pl

Członek Zarządu – Piotr Maryński
tel.kom: +48608369035
e-mail: kontakt@marynskipiotr.pl

Członek Zarządu – Radosław Rozpędowski
tel.kom: +48600279391
e-mail: radekrozpedowski@gmail.com

Członek Zarządu – Marcin Krzyżanowski
tel.kom: +48502344947
e-mail: mkrzyzanowski79@gmail.com

Członek Zarządu – Lesław Grajewski
tel.kom: +48663619707
e-mail: leslawgrajewski@gmail.com

PSIE POLE

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Robert Pieńkowski
tel.kom: +48608587316
e-mail: pienkowski.robert@wp.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Adam Zabor

Skarbnik Komitetu Terenowego – Ewelina Hanyś

Członek Zarządu – Paweł Grabek

STARE MIASTO

Pełnomocnik – Janusz Chudzik
tel.kom: +48792190569
e-mail: janusz.chudzik@interia.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Agnieszka Bielińska

Skarbnik Komitetu Terenowego – Dominika Mądry

Członek Zarządu – Małgorzata Zygadło

Członek Zarządu – Beata Sznerch

ŚRÓDMIEŚCIE

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Piotr Maryński
tel.kom: +48608369035
e-mail: kontakt@marynskipiotr.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Tomasz Gorzeń

Skarbnik Komitetu Terenowego – Janina Kubiak

Członek Zarządu – Alina Jaremkiewicz-Bąk

Członek Zarządu – Kamil Sadowski

KRZYKI I

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Marcin Krzyżanowski
tel.kom: +48502344947
e-mail: mkrzyzanowski79@gmail.com

Sekretarz Komitetu Terenowego – Małgorzata Kellner

Skarbnik Komitetu Terenowego – Ryszard Makowski

Członek Zarządu – Maciej Sutkowski

Członek Zarządu – Janusz Chudzik

Skarbnik Komitetu Terenowego – Maria Świerczyńska

Członek Zarządu – Andrzej Demiańczuk

Członek Zarządu – Fabian Zieliński

FABRYCZNA I

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Radosław Rozpędowski
tel.kom: +48600279391
e-mail: radekrozpedowski@gmail.com

Sekretarz Komitetu Terenowego – Leszek Nowakowski

Skarbnik Komitetu Terenowego – Grzegorz Leszczyński

Członek Zarządu – Roland Marek

Członek Zarządu – Wojciech Popkiewicz

FABRYCZNA II

Przewodniczący Komitetu Terenowego – Łukasz Olbert
tel.kom: +48607313311
e-mail: lukasz.olbert@wp.pl

Sekretarz Komitetu Terenowego – Maciej Szczepanik

Skarbnik Komitetu Terenowego – Wiesława Kucharska