Zarząd Okręgu 3

Pełnomocnik Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu
Agnieszka Soin

Wiceprezes Okręgowy
Paweł Hreniak
Skarbnik
Henryk Niżnowski
Sekretarz
Marcin Krzyżanowski
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Jacek Świat
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Przemysław Czarnecki
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Andrzej Jaroch