Zarząd Okręgu 3

Prezes Okręgowy
Mirosława Stachowiak-Różecka
Wiceprezes Okręgowy
Paweł Hreniak
Skarbnik
Henryk Niżnowski
Sekretarz
Marcin Krzyżanowski
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Jacek Świat
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Przemysław Czarnecki
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego
Andrzej Jaroch