Zarząd Okręgu 3

PREZES
Mirosława Stachowiak-Różecka
SEKRETARZ
Marcin Krzyżanowski