Osoby realizujące usługi opiekuńcze na rzecz Gminy Wrocław – pracownicy drugiej kategorii?

Od pewnego czasu otrzymujemy sygnały o warunkach zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u oraz o problemach z pozyskaniem odpowiedniego personelu. Osoby wykonujące te cieżkie i wymagające zajęcie pracują na minimalnych stawkach w ramach „umów śmieciowych”. Umowa, którą zawarło miasto potwierdza te informacje, stawki przyjęte w kosztorysie to stawki minimalne, a umowa nie zawiera klauzuli społecznej, która zapewnia umowę o pracę.

Gmina Wrocław od lat zleca „na zewnątrz” usługi związane z organizacją i realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Z analizy umowy (Nr D/WZD/2019/1/2017-2020) podpisanej przez miasto na lata 2017-2020 wynika, że głównym kryterium konkursu musiało być kryterium cenowe. Stawki godzinowe założone  w ofercie to stawki minimalne, a część z nich jest już nieaktualna  w związku z podniesieniem stawek godzinowych w rozporządzeniu przez rząd.

Pod okiem i najwyraźniej przy aprobacie obecnego prezydenta Jacka Sutryka, a byłego Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych są podpisywane umowy, które nie gwarantują nawet standardów obowiązujących w dyskontach. Przedstawione w kosztorysie do umowy wynagrodzenia determinują warunki zatrudnienia, które skutkują „umowami śmieciowymi” oraz pracą za minimalne stawki. Opiekunowie w konsekwencji nie mają zapewnionego płatnego urlopu. 

Coraz powszechniejsze w sektorze zamówień publicznych staje się zawieranie klauzul społecznych. Ten standard niestety nie jest dostrzegany przez obecne władze miasta, które część osób pracujących na rzecz Gminy Wrocław zatrudniają w ramach umów o pracę i za przyzwoite stawki, a innych wypychają do pośrednika (organizacja pozarządowa w tym wypadku) na zupełnie inne warunki. W naszym odczuciu to jawna dyskryminacja. Gmina Wrocław działa jak bezduszna korporacja nie interesująca się losem pracujących na jej rzecz osób. Osoby, które de facto powinny być zatrudniane przez MOPS na podstawie umowy o pracę stają się zleceniobiorcami podmiotów trzecich.

Solidarny Wrocław lansowany przez prezydenta Jacka Sutryka, to na pewno nie Wrocław, który znają opiekunowie zatrudnieni w ramach wspomnianej umowy. Zatrudnianie osób pracujących dla mieszkańców Wrocławia nie powinno wyglądać w ten sposób. W związku z tym złożona zostanie także interpelacja wzywającą do zmiany warunków umowy skutkująca zwiększeniem stawek godzinowych w ramach usług opiekuńczych o co najmniej 10% (w stosunku do legalnego minimum 14,70 zł brutto) oraz zaoferowania opiekunom możliwości świadczenia usług w ramach umowy o pracę na czas określony oraz odpowiedniej  dotacji dla organizacji pozarządowej na ten cel. 

Kwestia zatrudniania opiekunów oraz plan zamknięcia SOSW nr 1 we Wrocławia to objaw tego samego zjawiska, które można określić mianem zwijania się miasta, a więc umywania rąk od kolejnych obszarów przez Gminę Wrocław i przekazywania odpowiedzialności podmiotom trzecim. 

W związku z zaistniałą sytuacją rodzą się następujące pytania:

– Dlaczego Gmina Wrocław oszczędza na pracownikach świadczących usługi opiekuńcze?

– Czy jakość usług opiekuńczych może być wysoka, jeśli Gmina Wrocław w konkursie stawia na jak najniższe koszty, co determinuje „umowy śmieciowe” oraz minimalne stawki godzinowe?

– Czy dobra praca we wrocławskim ratuszu zarezerwowana jest przede wszystkim dla osób z otoczenia byłego prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz członków różnych koterii?

Stawka określona w kosztorysie umowy przez Wrocław (14,10 zł za godzinę usług opiekuńczych na rok 2019) jest bardzo niska. Umowa  z Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Stacja Opieki, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej) zakłada szereg zadań, w tym dwa główne – świadczenie usług opiekuńczychoraz usług specjalistycznych(wycenianych sporo drożej) w miejscu zamieszkania klienta. Wyliczenie polegające na  podstawie wartości umowy 61 878 997,99 podzielone przez planowaną liczbę godzin opiekuńczych (3 491 621) daje 17, 72 zł czyli tyle ile minimalnie w innych miastach wynosi stawka za same usługiopiekuńcze.

  • w Warszawie jest od 01.10.2018 r. cena usług opiekuńczych została określona na 17,53 za godzinę zł (MG Partner Marcin Grzesiak), natomiast koszt godziny usług specjalistycznych 24,54 zł (Medicover Senior Sp. z o.o.)
http://ops-wola.waw.pl/opswola/jak-pomagamy/swiadczenia/cennik-uslug
  • Od 1 stycznia 2018 roku usługi realizuje Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej” cena 1 godz. usług opiekuńczych wynosi: 17,65zł
http://www.mops.rsl.pl/uslugi_opiekuncze.html
  • Zielona Góra godzina usług opiekuńczych od 1 stycznia 2019 wynosi 26,00 zł
http://www.cuo.zgora.pl/Dzialalnosc/UslugiOpiekuncze/UslugiOpiekuncze.htm
  • w Łodzi cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 18,60 
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/3800/akt.pdf
  • w Gliwice cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi18,50 zł
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12647.pdf
  • w Radomiu koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych od 1 października 2018 roku wynosi 23,69 zł.
http://www.bip.mops.radom.pl/strona-9-uslugi_opiekuncze_i_domy_pomocy.html