Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po COVID-19

Od 3 grudnia 2020 r. w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostaje uruchomiony pierwszy na Dolnym Śląsku i drugi w Polsce Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po COVID-19, który obejmie swoją opieką pacjentów, u których występują powikłania po zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

„Coraz więcej osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez wiele tygodni odczuwa skutki przebytej choroby. Wirus SARS–Cov-2 może pozostawiać niepożądane ślady w całym organizmie, świadczy to o tym, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpieczną chorobą, której absolutnie nie możemy bagatelizować. Dzięki uruchomieniu Ośrodka Kompleksowej Opieki osoby, u których występują powikłania po przebyciu choroby COVID-19 będą otoczone profesjonalną opieką. To bardzo ważne, aby ozdrowieńcy, którzy nadal zmagają się z różnymi dolegliwościami mogli liczyć na pomoc specjalistów. Takie działania znacznie zwiększają szanse na powrót do zdrowia.”- mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W ramach działalności ośrodka, pacjenci będą mogli korzystać z:

  1. badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria, dyfuzja, pletyzmografia, wysiłkowe badanie płuc);
  2. badań obrazowych układu oddechowego (RTG, TK, angioTK, scyntygrafia) oraz serca (USG serca, MRI serca)
  3. badań laboratoryjnych (gazometria włośniczkowa, gazometria tętnicza, przeciwciała, troponina etc.)
  4. w zależności od potrzeb z bezpłatnych konsultacji:

– rehabilitanta

– psychologa

– dietetyka

– pracownika socjalnego

  • szybkiej kwalifikacji do bezpłatnego wypożyczenia koncentratora tlenu i tlenoterapii biernej w domu w ramach NFZ (Ośrodek Leczenia Niewydolności Oddechowej w Domu DCChP)
  • wysokospecjalistycznych diagnostycznych hospitalizacji jednodniowych na oddziale pulmonologicznym DCChP
  • kwalifikacji do Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w warunkach szpitalnych

„To co wyróżnia nasz Ośrodek Kompleksowej Opieki na Pacjentem po COVID-19, to holistyczne i skoordynowane podejście do problemów zdrowotnych naszych podopiecznych. W ramach naszej placówki pacjent będzie pod opieką specjalistów chorób płuc, którzy dysponują szerokimi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi.”mówi Marcin Murmyło Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Koordynacją opieki nad pacjentem polegającą na umawianiu wizyt, konsultacji oraz kontakcie z chorym zajmować się będą wykwalifikowane asystentki medyczne.

CYKLOERGOSPIROMETR

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie blisko 200 tys. złotych Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z COVID-19 będzie do końca roku dysponował dodatkowo najnowszym systemem do badania funkcji wentylacyjnej płuc w warunkach wysiłku. Urządzenie to jest niezwykle potrzebne, albowiem część zaburzeń nie jest wykrywana w warunkach stacjonarnych i są dopiero widoczne przy zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu na tlen w warunkach wysiłku.

Dodatkowo urządzenie to będzie służyło innym pacjentom Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, przede wszystkim kwalifikowanych do zabiegu usunięciu fragmentów płuc z powodu nowotworów. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo zabiegów torakochirurgicznych, bowiem ocena możliwości układu oddechowego będzie bardzo dokładna.

Usługi medyczne świadczone dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Oznacza to, że pacjenci nie będą ponosili żadnych kosztów wynikających z korzystania z Ośrodka Kompleksowej Opieki.

Dodatkowo DCChP we Wrocławiu nawiązało współpracę dotyczącą kierowania pacjentów do jedynego w Polsce szpitala, w którym w ramach pilotażu Ministerstwa Zdrowia prowadzone są stacjonarne turnusy rehabilitacji pulmonologicznej dla pacjentów po COVID-19. Mowa tutaj o Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach.

Szpital przy ulicy Grabiszyńskiej podjął współpracę również z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu w ramach kwalifikacji dawców osocza od ozdrowieńców.  

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Kompleksowej Opieki Nad Pacjentem z COVID-19

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc ul. Grabiszyńska 105, gabinet 12 (niski parter) – wejście A

Rejestracja: 071 33 49 683 lub 071 33 49 684 (godz. 08.00-14.00) lub 71 33 49 481 (godz. 14.00-19.00)

Skierowanie: Skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, specjalistyka ambulatoryjna, izba przyjęć, poszpitalne).

Szpital przyjmuje e-skierowania – prosimy wówczas o wpisanie kodu resortowego 1270 (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc)