Ośrodki Czasowego Pobytu dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością odpowiedzią na apel radnych PiS

Na Dolnym Śląsku powstaną dwa Ośrodki Czasowego Pobytu dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. Ośrodki są efektem apelu radnych województwa dolnośląskiego wystosowanym na październikowej sesji Sejmiku podnoszącym potrzebę wsparcia takich rodzin. W wyniku apelu w budżecie województwa przeznaczono dodatkowo 2 000 000 złotych w ramach zadania budżetowego „Niezależne Życie” oraz rozpisano otwarty konkurs ofert na realizację zadania.

„Dzisiaj, w wyniku apelu radnych Prawa i Sprawiedliwości przedłożonego na sesji Sejmiku, podczas której rozmawialiśmy o potrzebie pomocy rodzicom, opiekunom, którzy wychowują bądź spodziewają się niepełnosprawnego dziecka, mamy już rozstrzygnięty konkurs. Wiemy kto podejmie się zadania utworzenia Centrów Wsparcia i jak one będą funkcjonować. Cieszę się, że szybko i sprawnie udało nam się przeprowadzić proces konkursowy. Teraz czas na realizację projektu.”mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Rusza program  pomocy dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, a w szczególności dla osób, które dowiadują się, że mogą urodzić dziecko z niepełnosprawnością. Cieszę się z tego, że doszło do podjęcia decyzji przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego o wyasygnowaniu z budżetu 2 mln zł na ten program, a dzisiaj mamy już wybranych dwóch realizatorów, którzy podjęły się tego ważnego zadania.” – komentuje Małgorzata Calińska-Mayer, Radna Sejmiku Województwa.

Podmioty, które złożyły najlepsze oferty to Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundacja Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny – Suweren, która podejmie się zadania we współpracy ze spółką Sanatoria Dolnośląskie.

„Utworzyliśmy Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Będziemy realizować wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w okresie prenatalnym, czyli przed porodem oraz po porodzie. Wsparcie będzie realizowanie w zakresie pobytu dziennego albo pobytu czasowego. Będzie to wsparcie kompleksowe, wieloaspektowe, psychologiczne, ale również pomoc w ramach doradztwa społeczno-prawnego. Będziemy współpracować z wieloma instytucjami np. Kliniką Ginekologiczno-Położniczą Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, MOPS-em, poradnią adopcyjną, hospicjum dla dzieci oraz naszym Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym”.mówi Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, Fundacja „Promyk Słońca”.

Niepełnosprawność dziecka, diagnoza, że jest lub będzie ono niepełnosprawne jest bardzo trudną sytuacją dla rodziców czy opiekunów. Jedną z najbardziej charakterystycznych reakcji na taką informację jest szok. Rodzice przeżywają dramat dowiadując się, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo, że będzie miało poważne problemy w  przyszłości. Ten stan może wywoływać rozmaite destrukcyjne zachowania, nieść skrajne emocje, które często prowadzą do załamania, czy depresji. Z drugiej strony może mobilizować do działania i do szukania wsparcia za wszelką cenę. Rodzice robią wszystko co możliwe, aby diagnoza nie była końcem świata, szukają sposobu na rozwiązanie problemu i powrót do normalności. Jeśli nie otrzymają w tym czasie należytej pomocy, to ten trudny stan przystosowania do całkiem nowej sytuacji życiowej może trwać wiele lat, głęboko zaburzając życie całej rodziny – samego dziecka, jego rodziców, rodzeństwa i innych bliskich. Przeżywane w tym czasie emocje będące udziałem niemal każdej rodziny, mogą niszczyć jej życie, a przede wszystkim utrudniają rodzicom podjęcie skutecznych działań stymulujących rozwój dziecka. Jeśli rodzice nie uporają się ze swoimi emocjami i nie nauczą się akceptować swojej nowej sytuacji, mogą na wiele lat pozostać ludźmi sfrustrowanymi i przegranymi, samotnymi, z niską samooceną, niezdolnymi radzić sobie z samymi sobą. Mówiąc o rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością obok powyższych problemów, na które projekt Ośrodków Czasowego Pobytu kładzie szczególny nacisk, trzeba również zwrócić uwagę na poświęcenie i zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Ich codzienność koncentruje się wokół tych obowiązków. Ciężko im znaleźć czas dla siebie, każde wyjście z domu wiąże się z dużą logistyką i potrzebą zaangażowania osób trzecich. Opiekunowie są tym po prostu zwyczajnie zmęczeni.

Ośrodki Czasowego Pobytu są odpowiedzią na problemy i potrzeby rodzin, które borykają się z niepełnosprawnością. Mają objąć całą rodzinę kompleksową opieką specjalistów już od momentu ciąży i diagnozy o niepełnosprawności dziecka. Zatem projekt w swój zakres włącza nie tylko opiekę wytchnieniową, dzięki której rodzice odpoczną fizycznie, ale również wsparcie psychologiczne, dzięki któremu opiekunowie będą mieli szansę nauczyć się jak pokonywać złe emocje, odzyskać poczucie panowania nad swoim życiem i radość z niego. Wszystko to pozwoli im nie tylko wspierać rozwój swojego dziecka, ale ułatwi podjęcie różnych aktywności dla siebie. Efektem projektu będzie umożliwienie rodzicom czy opiekunom zapoznania się z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi zdiagnozowanej u dziecka niepełnosprawności, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację a także na udział w konsultacjach i terapii. W Ośrodkach rodzice zyskają nie tylko wiedzę jak opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem i jak odnaleźć się w gąszczu sytemu ochrony zdrowia i opieki społecznej, ale też uzyskają wsparcie psychiczne.

Chcemy, aby Ośrodki były swoistym centrum wsparcia rodziny, gdzie zarówno rodzice, jak i dzieci znajdą opiekę. Ośrodki Czasowego Pobytu to projekt pilotażowy. Ma za zadanie wypełnić istniejącą w systemie wsparcia lukę. Zwracamy uwagę nie tylko na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, ale również obejmujemy opieką ich rodziny, co ważne, również w okresie ciąży. Dzieciom gwarantujemy profesjonalną opieką pod okiem specjalistów, różne formy zajęć i warsztatów dostosowanych do ich potrzeb. Rodzice natomiast w tym czasie będą mogli odpocząć, ale również skorzystać z porad psychologów, rehabilitantów czy porad prawnych.”podkreśla Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Każdy z  Ośrodków Czasowego Pobytu zagwarantuje po 10 miejsc dla podopiecznych, natomiast realizacja opieki dla jednego podopiecznego wyniesie maksymalnie 21 dni w roku. Wsparcie będzie kompleksowe i przyjmie różne formy, od konsultacji ze specjalistami, po udział w grupach wsparcia, wsparcie psychoterapeutyczne, doradcze oraz objęcie opieką wytchnieniową.

„Jesteśmy przygotowani na realizację 1 500 osobodni. Dzięki realizacji zadania rodzice lub opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek opieki i wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymają możliwość regeneracji fizycznej i psychicznej. Jeżeli zaproponowany w projekcie model opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i świadczenia usług przerwy wytchnieniowej sprawdzi się w praktyce, przewidujemy dalszą jego kontynuację. Ze względów organizacyjnych minimalny czas pobytu wynosi 4 dni, a maksymalny zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego 21 dni. Beneficjent może skorzystać z oferty kilkukrotnie, przy czym łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 21 dni.”mówi Tomasz Maciejowski, Prezes Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o.

Realizację projektu zapewnią dwa profesjonalnie przygotowane podmioty. W każdej z ofert widać duży potencjał. Promyk Słońca jest podmiotem prężnie działającym od wielu lat w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, fachową kadrą i bogatym doświadczeniem. Sanatora Dolnośląskie również zapewniają najlepszych specjalistów czy rehabilitantów. Spółka nie od dziś przyjmuje na turnusy dzieci z różnymi dysfunkcjami. Dodatkowo Szpital „Orlik” w Kudowie Zdroju – obiekt Sanatoriów Dolnośląskich, gdzie będzie realizowane zadnie położony jest w pięknym, malowniczym rejonie Dolnego Śląska, który zapewnia wiele atrakcji turystycznych. Rodzice biorący udział w projekcie będą mieli okazję skorzystać z tych pięknych okolic i spędzić miło czas, zapominając choć na chwilę o codziennych troskach.