Pilotaż projektu Grupa Zakupowa Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska

Dzięki zainicjowanemu przez samorząd województwa projektowi Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska, placówki lecznicze wspólnie zamawiają potrzebne, bieżące produkty – środki ochrony osobistej. DO pierwszego etapu Projektu przystąpiło 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych. Od września podmioty te wspólnie realizowały zakupy medyczne, co przełożyło się na skrócenie czasu transakcji i dostaw oraz oszczędności finansowe. W efekcie cały proces realizacji zamówień i dostaw jest szybszy i sprawniejszy, co niezwykle istotne, szczególnie w dobie pandemii.

Do Grupy Zakupowej dołączyło do tej pory 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Bolesławca, Czarnego Boru, Kamiennej Góry, Lubiąża, Sokołowska i Złotoryi. Instytucje medyczne, które są zainteresowane udziałem w projekcie, mogą się zgłaszać do kolejnych etapów.

Utworzenie Grupy Zakupowej to jeden z celów, jakie postawiłem sobie na początku kadencji. Pierwsze doświadczenia pokazały, że grupa może przynieść wymierne korzyści. W pierwszym etapie projektu osiągnęliśmy oszczędności w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. Jest to dowód na to, że warto przystąpić do wspólnych zakupów. Na system ochrony zdrowia trzeba patrzeć szeroko, dlatego nasza Grupa Zakupowa jest otwarta na różne podmioty. Do współpracy zapraszamy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze.”– podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Prace nad realizacją Projektu rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, w nawiązaniu do Programu Współpracy Podmiotów Leczniczych, nadzorowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na rzecz wypracowania i realizacji wspólnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Koordynacja tego przedsięwzięcia została powierzona DCM DOLMED S.A. z Wrocławia, który objął funkcję Operatora Grup Zakupowych.

Członkowie Grupy Zakupowej w pierwszej kolejności zamówili środki ochrony osobistej: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, przyłbice, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne. Dzięki zintegrowanym zakupom podmiotom leczniczym udało się zaoszczędzić prawie 400 tysięcy złotych brutto w porównaniu z cenami rynkowymi.

Na rynku wciąż pojawiają się nowi dostawcy i nowe oferty dedykowane branży medycznej. Ostatnie okoliczności związane epidemią COVID-19 pokazały jednak, że nawet tak podstawowy asortyment jak środki ochrony osobistej mogą stać się towarem drogim i deficytowym. Doskonałym punktem wyjścia do ujednolicenia dostaw i generowania oszczędności z tego tytuły mogą być właśnie zamówienia wspólne.

Mając na uwadze pozytywny rezultat pierwszego etapu projektu, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z Zarządem DCM DOLMED S.A. już w najbliższych dniach ponownie spotkają się z Przedstawicielami Podmiotów Leczniczych i jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w celu omówienia kolejnych etapów projektu oraz możliwości ich włączenia się do współpracy.