PROGRAM BADAŃ PERINATOLOGICZNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

Na Dolnym Śląsku ruszył program badań perinatologicznych obejmujący opieką najmłodszych Dolnoślązaków. Program finansowany jest przez samorząd województwa dolnośląskiego w wysokości 450 000 złotych. Dzięki niemu badaniami objętych zostanie niemal 5 000 dzieci.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków poprzez działania poprawiające jakość opieki okołoporodowej. Projekt obejmuje badanie USG przezciemiączkowe oraz badanie echokardiograficzne serca. USG przezciemiączkowe to podstawowa metoda obrazowania mózgu i struktur okołomózgowych u niemowląt, pozwalająca na ocenę ośrodkowego układu nerwowego. Badanie wykonuje się po urodzeniu. Jest przydatnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym w sposób szybki, prosty i bezpieczny rozpoznać nieprawidłowości o charakterze wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego, jak i wad wtórnych powstałych w wyniku niedotlenienia czy infekcji płodu. Badanie echokardiograficzne serca polega na dokładnym oglądaniu i ocenie mięśnia sercowego.  Jest ono całkowicie nieinwazyjne i pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie zarówno nieprawidłowości pod względem budowy, jak i funkcji elementów serca i naczyń. Ze względu na tak duże możliwości badania echokardiograficznego jest ono wykonywane jako pierwsze przy podejrzeniu wady serca u noworodka.

Stworzyliśmy program perinatologiczny po to, aby poprawić opiekę okołoporodową. Projekt jest uzupełnieniem wykonywanych w szpitalach badań. Dotyczy USG przezciemiączkowego oraz badania echokardiograficznego serca. Są to szybkie i bezpieczne narzędzia diagnostyczne pozwalające na wykrycie wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego oraz nieprawidłowości pod kątem budowy i funkcji serca. Poszerzamy badania diagnostyczne skierowane do noworodków poprzez objęcie opieką wszystkich noworodków urodzonych w szpitalach marszałkowskich. Chcemy, aby mali Dolnoślązacy mogli być szybko, sprawnie i kompleksowo diagnozowani.komentuje Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Program perinatologiczny realizowany jest przez podmioty marszałkowskie posiadające oddziały ginekologiczno-położnicze i neonatologiczne.

Realizatorzy projektu:

  1. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu – Lider projektu
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  3. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  4. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
  5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  7. Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego

Nasz szpital realizuje Program Perinatologiczny. Odbiorcami są dzieci nowo narodzone w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, przebywające w Oddziale Neonatologicznym oraz te, które pojawią się z rodzicami w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w Poradni Neonatologicznej. Badaniem może zostać objęty noworodek. Ważnym aspektem kwalifikacji jest brak wskazań do wykonania badania USG przezciemiączkowego, kwalifikowane do badania profilaktycznego są potencjalnie dzieci zdrowe.”mówi Paweł Błasiak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego m. A. Falkiewicza we Wrocławiu.