Projekt „Maseczka dla Seniora” (16.04.2020)

Z myślą o dolnośląskich seniorach powstał projekt „Maseczka dla Seniora”. To właśnie osoby starsze są w grupie ryzyka i są narażone na zakażenie koronawirusem.  Ze względu na wiek odsetek ciężkiego przebiegu COVID-19 jest w tej grupie społecznej najwyższy. Dlatego Samorząd Województwa wesprze seniorów przekazując im maseczki. Będą to maseczki jednorazowe oraz bawełniane, które można samemu wyprać, wyprasować i ponownie używać. W sumie zakupionych zostanie ponad 20 000 maseczek.

Do zrealizowanie zadania wykorzystany zostanie potencjał dolnośląskiej ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz Zakładów Aktywności Zawodowej. Dzięki temu wspieramy kilka środowisk jednocześnie. Zakup maseczek właśnie w tych podmiotach pozwoli na złagodzenie trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się  one w związku z pandemią. Jednocześnie chronimy zdrowie dolnośląskich seniorów. To same korzyści, zwłaszcza, że dzisiaj wchodzą w życie regulacje nakazujące zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych – komentuje Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Samorząd Województwa realizując projekt działa w porozumieniu i we współpracy z Dolnośląską Radą Senioralną. Rada jest organem powołanym do życia przez Samorząd. Ma za zadanie integrować instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, Uniwersytety Trzeciego Wieku z całego województwa wokół spraw związanych z seniorami oraz rozwiązywać zgłaszane przez nich problemy. Także i w tym przypadku Dolnośląska Rada Senioralna włącza się w działania Samorządu Województwa, wspierając je w zakresie rozdysponowania maseczek wśród seniorów z całego Dolnego Śląska. Organizacje pozarządowe czy Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w poszczególnych częściach  naszego województwa pozostają w bliskim kontakcie ze środowiskiem osób starszych –  Samorząd Województwa korzysta z tej wiedzy. Na realizację projektu Samorząd Województwa przeznaczył 120 tyś. złotych.