Rozbudowa SOR w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

Zakończono rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod nazwą: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość inwestycji to 700 tyś. zł. Środki pochodzą z uruchomionego przez samorząd województwa na początku pandemii Dolnośląskiego Pakietu Wsparcia dla Ochrony Zdrowia, którego znaczą część stanowią fundusze unijne.

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu: ➡️ przebudowa wewnątrz SOR,➡️ rozbudowa strefy wejściowej dotychczasowego SOR-u od strony wyjazdu dla karetek,➡️ przeniesienie dotychczasowego systemu oraz rozbudowa istniejących urządzeń do obsługi monitoringu.

Dzięki zwiększeniu powierzchni obszaru oczekiwania pacjenci będą mogli zachować bezpieczny dystans, tym samym zmniejszy się ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa. Chorzy na COVID-19 zostaną skierowani do wydzielonej strefy SOR bez kontaktu z innymi osobami, natomiast chorzy przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego zostaną w pełni odizolowani od chorych zgłaszających się indywidualnie. Dzięki wprowadzonym zmianom usprawni się obsługa pacjentów oraz ich bezpieczeństwo. Pacjenci chorzy na koronawirusa nie będą mieli bowiem kontaktu z pacjentami niezakażonymi, zgłaszającymi się na SOR.” – podkreśla Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia.