Ruszyły prace archeologiczne i saperskie związane z budową nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu

Rozpoczęły się prace archeologiczne i saperskie przygotowujące teren pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Mimo, że jest to początkowy etap budowy, to z pewnością jest to istotny element realizacji tej inwestycji. Działka, na której ma stanąć nowy szpital znajduje się przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu i ma powierzchnię 22 ha. Nowa placówka połączy w jedno dotychczasowe Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych i Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc. Planowany termin uruchomienia placówki to 2025 rok. Profesjonalną pomoc otrzymają w niej dziesiątki tysięcy pacjentów rocznie.

Do tej pory pracowaliśmy nad wyborem koncepcji budowy nowego szpitala oraz przygotowaniem dokumentacji. Cieszę się, że dziś możemy zobaczyć pierwsze fizyczne postępy prac związane z przygotowaniem terenu przez archeologów i saperów. Ta niezwykle ważna dla Dolnoślązaków inwestycja nabiera realnego kształtu, choć przed nami jeszcze wiele wyzwań. Budowa nowego szpitala onkologicznego to priorytet dla samorządu województwa. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji nie tylko w skali naszego województwa, ale również w skali całego kraju – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Rozmowy na temat budowy nowego szpitala onkologicznego trwają od 20 lat, dziś wreszcie możemy powiedzieć, że ta kluczowa dla Dolnego Śląska inwestycja staje się rzeczywistością. Fizyczne efekty prac są już zauważalne. Prace archeologiczne i saperskie wprawdzie są elementem przygotowawczym pod budowę inwestycji, ale jest to istotny etap, od którego zależą dalsze postępy prac. – dodaje Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Archeolodzy i saperzy weszli już na teren przygotowany pod budowę nowego szpitala. Ich zadaniem jest sprawdzenie gruntu pod względem bezpieczeństwa i niezwłoczna reakcja w razie wykrycia w ziemi zagrożenia, takiego jak np. powojenne niewypały, niewybuchy czy pociski.  

Na terenie nowego szpitala znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. Zakończenie prac archeologicznych i saperskich zaplanowane jest na koniec 2021 roku, umowa z wykonawcą tego zadania opiewa na kwotę 1 900 000 zł.

Budowa nowego szpitala to ogromne przedsięwzięcie, jego realizacja wymaga pracy i zaangażowania wielu osób. Celem zapewnienia zgodności działań zmierzających do połączenia trzech marszałkowskich szpitali powołane zostały Zespoły Robocze, między innymi: Zespół ds. Medycznych, Zespół ds. Finansowo-Administracyjnych oraz Zespół ds. Kadr i Organizacji. W skład każdego zespołu wchodzą pracownicy łączonych podmiotów medycznych. W pracach Zespołów Roboczych uczestniczą również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, celem konsultacji i wydawania opinii z zakresu realizowanych działań. Do tej pory udało się zakończyć pierwszy etap prac Zespołów Roboczych, które polegały na pracach analitycznych.

Kończą się również prace nad drugim etapem Planu Funkcjonalno-Użytkowego, jakim jest koncepcja architektoniczna.

Kolejny etap działań jest związanych z połączeniem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Połączenie tych dwóch podmiotów zaplanowane jest na lipiec 2021 roku. Natomiast połączenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc z dwoma pozostałymi szpitalami zaplanowane jest na koniec bieżącego roku.