Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (22.04.2021)

Ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera remont i budowę nowych dróg w gminach i powiatach dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Wszystko po to, żeby na polskich drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Lista dotacji dla dolnośląskich gmin i powiatów na modernizację i budowę dróg:
 

Powiaty lista podstawowa :

 

 • Powiat Strzeliński: Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D od km 0+000 do km 1+980 oraz od km 2+970 do km 7+240 – kontynuacja         6 245 265,85
 • Powiat Średzki: Remont publicznych dróg powiatowych nr 2052D i 2057D relacji Pręzyce – Lenartowice – Księginice – kontynuacja                   4 549 715,82
 • Powiat Trzebnicki: Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki 4 972 562,50
 • Powiat Górowski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec 842 808,50
 • Powiat Oleśnicki: Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie  nakładki
  bitumicznej 3 371 971,40
 • Powiat Wrocławski: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka 2 643 690,00
 • Powiat Milicki: Remont drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 439 w miejscowości Sułów do
  granicy powiatu w miejscowości Gruszeczka 1 013 336,00
 • Powiat Trzebnicki: Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo – rowerowego 1 735 078,00
 • Powiat Strzeliński: Przebudowa drogi powiatowej nr 3105D w km od 1+500 do km 3+460 2 177 533,80
 • Powiat Strzeliński: Przebudowa drogi powiatowej nr 3065D w km 1+340 do km 2+332,52 1 007 961,60
 • Powiat Strzeliński: Przebudowa drogi nr 3070D w m. Nieszkowice 1 033 684,20

 

Gminy lista podstawowa :

 • Udanin: Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary – kontynuacja 554 258,30
 • Udanin: Przebudowa drogi gminnej 107344D w miejscowości Jarostów – kontynuacja 396 203,13
 • Sobótka: Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka – kontynuacja 518 887,81
 • Oława: Budowa drogi gminnej na osiedlu Nowy Otok w Oławie – ul. Gajowa – kontynuacja 593 423,44
 • Sobótka: Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap – kontynuacja 855 970,66
 • Wisznia Mała: Przebudowa al.. Brzozowej i Sosonowej w miejscowości Ligota Piękna gmina Wisznia Mała – kontynuacja 675 885,00
 • Żmigród: Budowa drogi Bychowo – Żmigród w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych  w południowo – zachodniej
  części Gminy Żmigród 7 203 668,40     
 • Bierutów: Remont ul. Wodnej (120563D ) w miejscowości Bierutów 333 705,40
 • Środa Śląska: Budowa drogi gminnej 3 KDD na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska – etap
  III 578 509,50
 • Żórawina: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mędłów 461 252,50
 • Niechlów: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice 412 045,50
 • Wąsosz: Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo – Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo – Czeladź Wielka 1 214 961,00
 • Domaniów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polwica, Kuny, Brzezimierz 1 708 234,50
 • Jordanów Śląski: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mleczna i Pożarzyce w granicach działek 97 i 38  342 992,00
 • Góra: Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina 1 789 153,20
 • Twardogóra: Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzemieślniczej w miejscowości Goszcz  436 783,00
 • Miękinia: Przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach 2 411 106,00
 • Jemielno: Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D 221 400,00
 • Trzebnica: Przebudowa drogi gminnej Koniowo – Ujeździec Mały 1 127 013,00
 • Czernica: Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej 1 060 472,00
 • Wińsko: Przebudowa drogi gminnej Staszowice – Raszowice (do granicy gminy) 1 086 015,00
 • Żórawina: Przebudowa drogi gminnej w Starym Śleszowie 745 894,50
 • Borów: Przebudowa ulic Szkolnej i Ogrodowej w Borowie 1 220 674,50
 • Syców: Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji
  deszczowej i kanału technologicznego 2 915 042,20
 • Niechlów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroniniec oznaczonej numerami działek 276, 282, 283, 290 418 500,50
 • Sobótka: Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce 1 621 893,00