Sejmik województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę budżetową.

Budżet Dolnego Śląska na rok 2021 został przyjęty❗

Podczas XXVI sesji Sejmiku województwa dolnośląskiego uchwalony został budżet na rok 2021 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,26 mld złotych. W budżecie największe wydatki przewidziano na m.in. ochronę zdrowia, transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę oraz edukację.

1️⃣ OCHRONA ZDROWIA: W przyszłym roku na ochronę zdrowia przeznaczonych zostanie ponad 71 milionów złotych. Warto podkreślić, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki na stabilne funkcjonowanie wojewódzkich podmiotów medycznych, które znaczną część swoich działań koncentrują obecnie na walce z COVID-19. Wśród najważniejszych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia można wymienić: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł, zakup systemu neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – 1,8 mln zł, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień – 1 mln zł. W trosce o zdrowie najmłodszych Dolnoślązaków przeznaczono środki na badania perinatologiczne dla noworodków w kwocie – 450 tys. zł, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – 318 063 zł, profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – 300 tys. zł, działalność lecznicza zakładów opieki zdrowotnej – 53 mln 375 tys. zł, medycyna pracy – 6 mln 897 tys. zł

2️⃣ EDUKACJA I NAUKA: Wspieranie młodych ludzi z terenu całego Dolnego Śląska to jeden z priorytetów dla samorządu województwa. Na sprawy związane z edukacją w 2021 roku przeznaczymy 87 mln 532 tys. zł. Kontynuowane będą dotychczasowe programy stypendialne, jak również pojawią się nowe, takie jak: Projekt Dobry Początek – dedykowany Młodzieżowym Ośrodkom Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodkom Wychowawczym – 5,1 mln zł, wsparcie Kształcenia Zawodowego – 3 mln 331 tys. zł, Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych – 3 mln 260 tys. zł, program stypendialny dla kadry medycznej – Stypendia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa – 200 tys. zł

3️⃣ SPRAWY SPOŁECZNE: Na rzecz osób z niepełnosprawnościami w przyszłym roku przeznaczymy prawie 4 miliony złotych między innymi na: działalność zakładów aktywności zawodowej – 947 298 zł, usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa, Ośrodki Czasowego Pobytu – 2,8 mln zł, rozwój dolnośląskich żłobków – 4 mln 189 tys. zł, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 2,4 mln zł

4️⃣ DROGI I TRANSPORT: Samorząd województwa od lat stawia na rozwój transportu oraz zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego na Dolnym Śląsku. Na to zadanie w przyszłym roku została przewidziana znacząca kwota 723 mln 373 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na: budowy, przebudowy i remont dróg oraz mostów przeznaczymy – 378 mln 665 tys. zł, dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – 153 mln 477 tys. zł

5️⃣ ROZWÓJ REGIONALNY: Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowaliśmy ponad 94 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarządzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

6️⃣ ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA: Na ten cel trafi w sumie 53,3 milionów złotych w tym na: ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych – 30 mln zł, dotacje na bieżące utrzymanie melioracji wodnych – 1,5 mln zł

7️⃣ SPORT I TURYSTYKA: Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. W tym na: inwestycję w budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej – 30 mln zł, dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej we Wrocławiu – 9 mln zł, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja sportu – 6 mln 596 tys. zł, upowszechnianie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu – 500 tys. zł

8️⃣ KULTURA: Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 92,3 milionów złotych. Większość tej kwoty, bo aż 86,4 mln złotych, zostanie przeznaczone dla 17 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem. Pieniądze będą również przeznaczone na wkład do remontu Panoramy Racławickiej – 2 mln 901 tys. zł oraz wkład do remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu blisko 900 tys. zł