Sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa (19.11.2020)

19 listopada 2020 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa z udziałem zaproszonych gości: Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Dyrektora DOW NFZ – Łukasza Sendeckiego NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzkioraz dyrektorów podmiotów medycznych walczących na pierwszej linii frontu z COVID-19. Tematem przewodnim była sytuacja epidemiologiczna na Dolnym Śląsku oraz podejmowane działania. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski przedstawił sprawozdanie z wykonanych do tej pory zadań, a dyrektorzy marszałkowskich jednostek opowiedzieli o bieżącej pracy oraz problemach, z jakimi muszą się mierzyć, ale również sukcesach w codziennej pracy.

Departament Zdrowia UMWD pod kierownictwem wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego od początku pandemii podejmuje działania, które mają na celu wesprzeć „marszałkowskie”, jak również „poza-marszałkowskie” podmioty medyczne funkcjonujące na terenie całego regionu Dolnego Śląska. Działania te przyjmują różne formy: od koordynacji dostępności bazy łóżkowej, w tym łóżek respiratorowych, koordynacji zasobów środków ochrony osobistej, poprzez wsparcie tworzenia nowych punktów pobrań czy laboratoriów aż po dotacje finansowe. I tak:

-Województwo Dolnośląskie jest czwartym w skali kraju województwem z największą bazą łóżkową dla pacjentów z COVID-19.

-Stan bazy łóżkowej w naszym województwie na dzień 13.11.2020 r.: 58,42% łóżka zajęte, 41,58% łóżka wolne.

-Liczba łóżek w szpitalach poziomu II należących do Samorządu Województwa – ponad 700.

-Liczba łóżek respiratorowych w województwie dolnośląskim – niemal 200.

-39 punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa, w tym 7 w szpitalach „marszałkowskich”.

-Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje 16 laboratoriów COVID-19, w tym 7 na terenie szpitali „marszałkowskich”.

-Samorząd województwa sfinansuje w kwocie 8 210 000 zł budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu.

-Samorząd województwa przekazał „marszałkowskim” podmiotom medycznym z budżetu województwa środki w ramach walki z COVID-19 w kwocie 7 762 306 zł.

-Samorząd Województwa realizuje projekt z udziałem środków europejskich w ramach działania 6.2 dla podmiotów medycznych z regionu Dolnego Śląska: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wartość projektu: 91 200 000 zł.

-Samorząd województwa realizuje projekt wspierający szpitale powiatowe i DPS-y – wartość projektu 13 909 068,00 zł.

-Samorząd Województwa realizuje projekt wspierający szpitale niepubliczne, wartość projektu: 4 170 005,80 zł.

-Samorząd Województwa realizuje projekt związany ze wsparciem bezpośrednim pracowników DPS-ów- dodatki do wynagrodzeń, wartość projektu: 13 741 650,00 zł.