Spełniamy obietnice. Poprawiamy bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 5 w m. Osiek – Gmina Kostomłoty (14.04.2021)

„Duże inwestycje to oczywiście ogromna korzyść, ale i te mniejsze potrafią poprawić jakość życia. Gratuluję mieszkańcom gminy Kostomłoty, a Pani Wójt i radnym gminy dziękuję za wskazanie problemu” – mówi Paweł Hreniak, poseł na Sejm RP.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 5 w m. Osiek, zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z wykonaniem oświetlenia całego skrzyżowania i doświetleniem przejścia dla pieszych (dedykowane doświetlenie przejścia). Minister Infrastruktury 13 kwietnia 2021 r. skierował do realizacji zdanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 5 z drogą powiatową nr 2085D w m. Osiek. Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 5 od km 375+400 do km 375+900 na terenie województwa dolnośląskiego. Skrzyżowanie zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym i nie ma zapewnionego należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno dla kierujących pojazdami, jak i okolicznych mieszkańców poruszających się po miejscowości. Do końca bieżącego roku na zlecenie GDDKiA zrealizowane zostaną prace przygotowawcze, które umożliwią przeprowadzenie w pierwszej połowie 2022 r. robót budowlanych. Realizacja zadania wpisuje się w jeden z najważniejszych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA, a w szczególności ochrona pieszych na przejściach dla pieszych. Obszar poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jest głównym celem opracowanego w resorcie infrastruktury Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, który 23 lutego 2021 r. został przyjęty przez Radę Ministrów.