Uruchomiono Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

We Wrocławiu ruszyło Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), którego głównym obszarem działalności będą objęci mieszkańcy Psiego Pola, ale ze wsparcia będą mogli skorzystać również mieszkańcy innych dzielnic. Pilotażowy program zakłada takie rozwiązania jak: wizyta u psychiatry albo terapeuty natychmiast, gdy jest taka potrzeba. Do domu pacjentów dojeżdżać będą specjalistyczne zespoły wyjazdowe. Realizatorem programu jest marszałkowska spółka Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego.

O to żeby powstało nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu zabiegaliśmy od początku tej kadencji. Jest to zwieńczenie pewnego etapu, jeśli chodzi o rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej na terenie Wrocławia. Jest to niezwykle ważne, aby w jednym miejscu pacjenci mieli dostęp do wszystkich form wsparcia – od opieki dziennej, stacjonarnej, po opiekę środowiskową, na której zależy nam najbardziej. Wrocław to drugie miejsce na mapie Dolnego Śląska, gdzie jest realizowany ten pilotażowy program. Centrum Zdrowia Psychicznego działa również w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego stanowi realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Polega on na przeniesieniu ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala psychiatrycznego (tzw. modelu izolacyjnego) do środowiska lokalnego. Centra Zdrowia Psychicznego mają zapewniać pacjentom kompleksową pomoc psychiatryczną w poradniach, oddziałach dziennych i stacjonarnych.

Pomoc udzielana w Centrach Zdrowia Psychicznego jest natychmiastowa i dostosowana do potrzeb osoby zgłaszającej się. Do centrum można się zgłosić z dowolnym problemem o podłożu psychicznym, nie trzeba mieć skierowania.

Celem nadrzędnym CZP jest przywracanie osoby będącej w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu do normalnego funkcjonowania w środowisku społecznym za pomocą zróżnicowanych i dostępnych form leczniczo-terapeutycznych, które są indywidualnie dobrane do potrzeb każdej osoby. Ponadto zadaniem CZP jest przeciwdziałanie stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym i pomoc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia blisko miejsca zamieszkania.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego zostały utworzone dwa punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne w różnych częściach Psiego Pola, w których będzie można uzyskać pomoc od ręki.

1 PUNKT KONSULTACYJNY CZP Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

2 PUNKT KONSULTACYJNY CZP Ks. Norberta Bończyka 11-13, Wrocław, Psie Pole, 50-438 Wrocław

Są to miejsca, w których od razu będzie można otrzymać pomoc psychiatry, psychologa lub pielęgniarki psychiatrycznej (w zależności od konkretnej potrzeby). Specjaliści na wstępie ustalą indywidualny plan terapii i zdrowienia. To niezwykle istotne, że pacjent uzyska niezbędną pomoc, w momencie, gdy tylko do nas trafitłumaczy Michał Stachów Prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

W punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym w dni powszednie od 8:00-18:00  dyżuruje pielęgniarka i psycholog, który po rozmowie z pacjentem proponuje mu plan wsparcia. Pomoc jest bardzo różnorodna. Może obejmować psychoterapię indywidualną lub grupową, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym czy też korzystanie z pomocy zespołu leczenia środowiskowego.

W Centrum Zdrowia Psychicznego osoba potrzebująca otrzyma pomoc w czasie 72 godzin od zgłoszenia. To bardzo ważne, by przeciwdziałać kryzysowi, zanim się on zaostrzy lub utrwali. Jeśli osoba w kryzysie psychicznym nie może przyjść do punktu osobiście, zespół mobilny przyjedzie do miejsca zamieszkania. Czas rozmowy i ilość spotkań jest dostosowany do indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności.

Zespół CZP wspólnie z osobą doświadczającą kryzysu i jej bliskimi stworzy indywidualny plan terapii i zdrowienia. To plan wspólnej pracy nad jak najszybszym powrotem do codziennego życia i włączenia na nowo do lokalnej społeczności. Działania terapeutyczne obejmują również rodziny osób w kryzysie psychicznym. Wsparcie dedykowane jest dla mieszkańców Psiego Pola, ale zapraszamy również pacjentów z innych dzielnic Wrocławia – mówi Oliwia Kozak Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego.

Osoby potrzebujące pomocy mogą korzystać z całodobowej, bezpłatnej infolinii : 502 2