Apel SOSW

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra 6 sięga lat 70-tych, kiedy powstała Szkoła Specjalna nr 1 przy Szkole Podstawowej na ul. Nowodworskiej. Szkoła ta była następnie kilkukrotnie przenoszona.  W roku 2003 na mocy 10 letniej umowy z Diakonią Ewangelicką została ulokowana na ul. Wejherowskiej (obecna ul. Ks. M. Lutra). Umowę po 10 latach przedłużano corocznie, aż do roku 2019.  

SOSW nr 1 to kilkadziesiąt lat dorobku i doświadczenia, które teraz mogą zostać zaprzepaszczone. Wspominany ośrodek to jeden z zaledwie dwóch ośrodków we Wrocławiu służących dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nie ma żadnej gwarancji, że placówka która ma być prowadzona przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji rozpocznie działalność i przetrwa. Do szkoły prowadzonej przez fundację nie chcą przejść zarówno nauczyciele, jak i dzieci (ich rodzice) uczące się w obecnej placówce.

Gmina Wrocław w ciągu 15 lat nie podjęła inicjatywy w kierunku zapewnienia SOSW nr 1 stałej siedziby. Powszechną wiedzą jest, że proces inwestycyjny związany z budową szkoły trwa wiele lat, a do tej pory nie wskazano działki, gdzie miałaby zostać wybudowana placówka.

Apelujemy do Prezydenta Jacka Sutryka o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zachowania  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Nie negujemy możliwości prowadzenia placówek edukacyjnych przez organizacje pozarządowe, jednakże  w tym przypadku ryzyko zaprzepaszczenia dorobku SOSW nr 1 jest zbyt duże. Zarówno dzieci uczące się w tej placówce, jak i nauczyciele zasługują na zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilności z czym nierozerwalnie wiąże się przetrwanie placówki w obecnej formie organizacyjnej.