Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego (22.05.2020)

Skarb Państwa przekazał województwu dolnośląskiemu prawie 22 ha działek o wartości 1️8 mln złotych pod budowę Nowego Szpitala Onkologicznego. We wrocławskim oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisano akt notarialny przejęcia nieruchomości. Podczas uroczystego przekazaniu gruntu Premier RP Mateusz Morawiecki zadeklarował również dodatkowe wsparcie inwestycji w kwocie 3️00 mln złotych. Projekt jest jedną z najważniejszych inwestycji w województwie.  Zakłada powstanie silnego ośrodka onkologicznego, który zapewni mieszkańcom regionu kompleksową opiekę. 700 łóżek i blisko 10 tys. zabiegów rocznie. W spotkaniu uczestniczyli także: minister Michał Dworczyk, Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak – Różecka, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski i Wicemarszałek Grzegorz Macko.

              Podczas wizyty na Dolnym Śląsku, Premier odwiedził także stopień wodny w Malczycach. Realizacja największej tego typu inwestycji hydrotechnicznej jest kluczowa dla prawidłowego magazynowania wody w korycie Odry. Dzięki niej poprawia się żeglowność Odry oraz możliwe jest przeciwdziałanie suszy i powodziom. Premier na stopniu wodnym w Malczycach ogłosił przekazanie dodatkowych środków na jego wykończenie. Stopień wodny w Malczycach to niezwykle ważna inwestycja w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Projektowane są kolejne w Lubiążu i Ścinawie. W czasie wizyty Premierowi towarzyszyli m.in.: minister Michał Dworczyk, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.