Wojciech Gnat i Adam Goleński w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej (31.08.2020)

W skład Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu, powołani zostali Wojciech Gnat i Adam Goleński z Forum Młodych PiS Wrocław. Młodzieżowa Rada Klimatyczna to młodzi i kreatywni ludzie, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w Polsce. W skład MRK wchodzi 32 członków w wieku od 15- 26 lat. Kadencja potrwa 2 lata.