Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otwiera poradnię dla pacjentów po przebytym COVID-19

Z inicjatywy wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uruchomił poradnię dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Ozdrowieńcy mimo, że chorobę COVID-19 mają już za sobą, często muszą zmagać się z różnymi dolegliwościami. Dlatego na początku grudnia został uruchomiony Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po COVID-19 w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie uruchomiono również poradnię dla pacjentów zmagających się z powikłaniami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Zasady funkcjonowania poradni: 🔹Pacjent odczuwający dolegliwości mogące wskazywać na powikłania po przebytej chorobie powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który skieruje go do poradni chorób płuc. 🔹 Lekarz specjalista chorób płuc zleca konieczne badania i podejmuje decyzję w sprawie dalszego leczenia, czyli kieruje pacjenta do poradni specjalistycznej.🔹 Następnie pacjent może zostać skierowany do poradni rehabilitacyjnej lub na oddział rehabilitacyjny celem wdrożenia odpowiedniego procesu rehabilitacji.

Poradnia chorób płuc działa codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:35 za wyjątkiem środy, kiedy poradnia pracuje do 18:00.

Telefon do rejestracji: 76 72 11 780.