Wraz z Nowym Rokiem podsumowanie Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Już 13 samorządów lokalnych przystąpiło do programu profilaktyki raka jelita grubego. W samym Wrocławiu w programie biorą udział cztery podmioty marszałkowskie. Łącznie przekazaliśmy 4 550 testów, 1 486 osób pobrało test, a w Dolnośląskim Centrum Onkologii wykonano 1 039 badań na krew utajoną w kale.

Koalicja powstała z inicjatywy wicemarszałka województwa dolnośląskiego – Marcina Krzyżanowskiego. Koalicja ciągle się rozwijała i rozszerza swój zasięg – kolejne samorządy zgłaszają się do współpracy. W pierwszym etapie działania profilaktyczne prowadzone były we Wrocławiu z dobrym skutkiem dla mieszkańców. Drugi etap to kontynuowanie programu we Wrocławiu oraz wyjście poza jego granice.

Pierwszą gminą, która przystąpiła do programu były Polkowice. Od końca września ubiegłego roku zgłosiło się 13 samorządów, którym przekazano 1350 testów. 358 testów zostało zbadanych, a 11% z nich dało wynik pozytywny, który kwalifikował pacjenta do badania kolonoskopowego.

Gminy, które przystąpiły do Koalicji Samorządów na rzecz profilaktyki raka jelita grubego:

Gmina Polkowice

Gmina Udanin

Gmina Oława

Gmina Męcinka

Gmina Ruja

Gmina Legnickie Pole

Gmina Strzelin

Gmina Bolków

Gmina Mysłakowice

Gmina Kamienna Góra

Gmina Czernica

Gmina Trzebnica

Powiat Legnicki

W ramach programu profilaktyki raka jelita grubego badaniami objęci są również mieszkańcy miasta Wrocławia. Tutaj w programie uczestniczą:

Dolnośląskie Centrum Onkologii – lider programu

Centrum Medyczne Dobrzyńska

Obwód Lecznictwa Kolejowego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED

W ramach tych podmiotów do dyspozycji mieszkańców było 3 200 testów. 681 testów zostało zbadanych, z czego 13% dało wynik pozytywny.

Zapraszam i zachęcam włodarzy z regionu do włączania się do Koalicji, a tym samym do przystępowania do programu profilaktyki raka jelita grubego i aktywnej działalności na rzecz profilaktyki. Program obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Dolnego Śląska, a gminy dołączając do Koalicji gwarantują swoim mieszkańcom dostęp do bezpłatnych testów” – komentuje Marcin Krzyżanowski.

Program profilaktyki raka jelita grubego oparty jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzymuje informację gdzie może wykonać badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

  • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną