Wrocławscy radni wnioskują o infolinię dla przedsiębiorców w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu (5.05.2020)

Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości, Michał Kurczewski, Andrzej Kilijanek i Janusz Chudzik apelują do prezydenta Wrocławia o usprawnienie funkcjonalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (PUP). Chcą pomóc przedsiębiorcom, którzy wnioskują o wsparcie finansowe z tzw. tarczy antykryzysowej.

W celu zwiększenia liczby poprawnie wypełnianych i skutecznie składanych wniosków proponują utworzenie w Urzędzie infolinii. Specjalna i dedykowana przedsiębiorcom infolinia pomoże urzędnikom sprawniej obsłużyć petentów w zakresie przyznania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Pomoc w obecnej sytuacji musi dotrzeć do przedsiębiorców jak najszybciej. Stworzenie zainteresowanym możliwości szybkiego wyjaśnienia wątpliwości i pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego skróci czas oczekiwania na jego realizację. PUP we Wrocławiu  realizuje trzy działania dla przedsiębiorców i jest kluczowym podmiotem, który we Wrocławiu udziela pomocy w zakresie:

  • niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.