Wspieramy rehabilitację pocovidową

Kolejnym wyzwaniem społecznym jest teraz pomoc osobom, które przeszły Covid-19. Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego zostały dofinansowane oddziały rehabilitacyjne dla pacjentów pocovidowych 4 dolnośląskich placówek medycznych.

Coraz więcej osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez wiele tygodni odczuwa skutki przebytej choroby. Wirus może pozostawiać niepożądane ślady w całym organizmie, świadczy to o tym, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpieczną chorobą, której absolutnie nie możemy bagatelizować. Dzięki uruchomionym Ośrodkom Kompleksowej Opieki, osoby u których występują powikłania po przebyciu choroby COVID-19 będą otoczone profesjonalną opieką. To bardzo ważne, aby ozdrowieńcy, którzy nadal zmagają się z różnymi dolegliwościami mogli liczyć na pomoc specjalistów. Takie działania znacznie zwiększają szanse na powrót do zdrowia.” – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja PKO Banku Polskiego dofinansowały oddziały rehabilitacyjne dla pacjentów pocovidowych 4 dolnośląskich placówek medycznych. Wsparcie otrzymały Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na zestaw komputerowy z monitorem medycznym i drukarką, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – na aparat do gazometrii, Centrum Medyczne „Dobrzyńska”- Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu na bieżnię rehabilitacyjną oraz Szpital Powiatowy w Oleśnicy – na  przygotowanie miejsca do hospitalizacji i porodu pacjentek covidowych i pocovidowych.

Od pod początku PKO Bank Polski i jego Fundacja angażują się w walkę z Covid-19. Realizują i wspierają działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, jak i ograniczające negatywny wpływ pandemii na polską gospodarkę, w tym inicjatywy realizowane na rzecz i z udziałem społeczeństwa. Jedną z nich jest wsparcie rehabilitacji pocovidowej i diagnostyki na Dolnym Śląsku Fundacja przekazała 105 tys. zł. Blisko połowa tej kwoty pochodzi od użytkowników IKO – mobilnej aplikacji banku mającej funkcję Pomagaj z nami. Dziękujemy za wszystkie wpłaty.” mówi Małgorzata Czerwińska, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej we Wrocławiu PKO Banku Polskiego.

Ozdrowieńcy niejednokrotnie uskarżają się na różnego rodzaju problemy zdrowotne. Wsparcie rehabilitacji to odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej sygnały o problemach związanych z powikłaniami pocovidowymi i powrotem do pełni zdrowia po przejściu choroby.

"Najczęściej występują problemy z oddychaniem, duszność wysiłkowa i spoczynkowa, spadek wydolności organizmu, spadku tolerancji wysiłku fizycznego ale też kardiologiczne czy neurologiczne. W przypadku wymienionych powikłań pocovidowych konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie diagnostyki i wdrożenie rehabilitacji. Sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego aparat do gazometrii umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie rehabilitacji, co może przyspieszyć nawet o kilka miesięcy powrót pacjentów do pełni formy, a przede wszystkim niemal natychmiast poprawić jakość życia." – Anna Płotnicka-Mieloch, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.